Kurz Word

Kurz Word si môžete objednať pomocou kontaktného formulára, telefonicky, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne kurzov Word alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie Word
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Kurz Word pre mierne pokročilých

Minimálna dĺžka školenia Word pre mierne pokročilých je 1 deň, dopručená dĺžka kurzu je 2 dni.

Cena kurzu Word pre mierne pokročilých: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu Word pre mierne pokročilých

Základy práce s textom a dokumentom - rekapitulácia

 • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu, formy zobrazenia dokumentu
 • zápis a úprava textu, členenie textu
 • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie textu, viacnásobný výber textu, úprava označeného textu
 • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače

Formát a štýl textu - znaky a odstavce

 • formát znaku - typ, veľkosť a tvar písma, indexy, podčiarknutie, iné efekty
 • formát odstavca - zarovnanie, riadkovanie, ohraničenie a tieňovanie textu a strán
 • odsadenie, odrážky a číslovanie odstavcov, viacúrovňové číslovanie
 • kopírovanie formátu odstavca
 • inteligentné značky
 • štýl znaku, štýl odstavca, hierarchia štýlov, definícia a použitie štýlov
 • podokno úloh Štýly a Formátovanie

Parametre strany

 • vzhľad strany, stĺpce, oddiely, pozadie, zalamovanie strán
 • záhlavie a päta strany, číslovanie strán, poznámky pod čiarou, vodoznaky

Tabuľky, ich tvorba a spracovanie

 • kreslenie a úprava tabuľky pomocou myši
 • formátovanie tabuľky
 • automatický formát tabuľky
 • slepé tabuľky

Kreslenie, diagramy, obrázky, špeciálne efekty s písmom

Ďalšie nástroje a služby

 • pohyb, hľadanie a náhrady v texte
 • práca vo viacerých jazykoch
 • kontrola gramatiky a pravopisu, delenie slov, automatické opravy v texte

Verzie a revízie dokumentov

 • verzie dokumentov
 • komentáre
 • revízie
 • porovnanie a zlúčenie dokumentov
 • tímová spolupráca, obeh dokumentov po pracovnej skupine

Hromadná korešpondencia

 • listy, obálky, menovky
 • zdroj dát
 • vkladanie zlučovacích polí

Šablóny

 • tvorba
 • použitie
Predchádzajúca stránka: Kurz Word základy  Nasledujúca stránka: Kurz Word pre pokročilých