Kurz Excel

Kurz Excel si môžete objednať pomocou kontaktného formulára, telefonicky, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne pre školenie Excel alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie Excel
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Kurz Excel pre pokročilých

Kurz Excel pre pokročilých je pokročilé školenie Excelu, ktoré vás efektívne, prakticky a prehľadne naučí využívať všetky, aj náročné, nástroje, funkcie či analýzy údajov v Exceli. Poďte s nami objavovať, ako sa dá Excel využiť na maximum. Školenie Excel pre pokročilých vás naučí používať a zdokonaľovať náročné pracovné postupy, Excelovské nástroje, analýzu údajov i prácu s veľkými rozsiahlymi tabuľkami.

Minimálna dĺžka školenia Excel pre pokročilých je 1 deň, dopručená dĺžka kurzu je 2 dni.

Cena kurzu Excel pre pokročilých: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu Excel pre pokročilých

Výpočty v MS Excel

 • relatívne a absolútne odkazy - zopakovanie
 • zmiešané odkazy
 • tvorba zložitejších vzorcov a funkcií, vnorené funkcie
 • doplnenie funkcií pomocou doplnkov
 • naprogramované funkcie - spôsob použitia

Overovanie údajov

 • typy údajov
 • štýly overovania

Zabezpečenie

 • zabezpečenie pracovného hárku
 • zabezpečenie zošita
 • heslá, šifrovanie

Podmienené formáty

 • podľa hodnoty
 • na základe výpočtu

Analýza hypotéz a Riešiteľ

 • hľadanie riešenia
 • riešiteľ, nastavenie cieľovej hodnoty, podmienky

Šablóny

 • tvorba a použitie
 • šablóny zošitov
 • šablóny pracovných hárkov

Práca s objektami

 • vkladanie a úprava objektov do pracovných hárkov
 • vkladanie prvkov formulára do pracovných hárkov a výpočty pomocou nich

Import údajov

 • import z textových súborov, z intranetu alebo internetu, z databáz

Zdieľanie zošitov

 • zdieľanie zošitov
 • úpravy viacerými užívateľmi v sieti v rovnakom čase

Pokročilá práca s databázou v MS Excel

 • zobrazenie, pohyb, výber
 • pokročilé výbery – konštanty číselné, textové, logické hodnoty, chybové hodnoty, vzorce a funkcie, prázdne bunky a pod.
 • ukotvenie priečok, rozdelenie okna
 • objekt Zoznam a objekt Tabuľka
 • zoraďovanie databázy, zoraďovanie podľa vlastných zoznamov
 • filtrovanie databázy, automatický filter, rozšírený filter, filtrovanie na základe výsledku vzorca a funkcie, jedinečné záznamy
 • medzisúčty

Kontingenčné tabuľky a grafy - analýza údajov

 • oblasti rozloženia a presúvania polí
 • vytvorenie kontingenčej tabuľky a grafu
 • aktualizácia údajov
Predchádzajúca stránka: Kurz Excel pre mierne pokročilých  Nasledujúca stránka: Kurz Excel Kontingenčné tabuľky a grafy