Kurz Outlook

Kurz Outlook si môžete objednať pomocou kontaktného formulára, telefonicky, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne kurzov Outlook alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie Outlook
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Školenie Outlook pre pokročilých

Dĺžka školenia Outlook pre pokročilých je 1 deň.

Cena kurzu Outlook pre pokročilých: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu Outlook pre pokročilých

Elektronická pošta

 • písanie, odpovedanie, preposielanie správ
 • prílohy – súbory a položky, zobrazovač príloh
 • príznaky, pripomínanie
 • farebné kategórie
 • hlasovacie tlačidlá
 • potvrdenie o prečítaní, potvrdenie o doručení
 • nastavenie adresy pre odpovede
 • zdieľané priečinky, prístup k priečinkom iného užívateľa
 • delegáti
 • práca v mene iného užívateľa
 • organizácia poštových priečinkov
 • zobrazenia, polia, zoskupenia
 • hľadanie položiek a vyhľadávacie priečinky, okamžité hľadanie
 • pravidlá pre automatické spracovanie správ
 • asistent pre režim Mimo pracoviska
 • archivácia položiek

Kontakty

 • vytváranie a usporiadanie kontaktov
 • zobrazenia
 • zdieľanie kontaktov v sieti
 • prístup k zdieľaným položkám
 • kontakty na MS Exchange
 • export položiek
 • tvorba *.vcf súborov, vizitiek

Príprava a spracovanie pošty v aplikáciách MS Windows a MS Office (MS Word, MS Excel)

Plánovací kalendár

 • pridanie sviatkov do kalendára
 • časové pásma
 • zobrazenia, panel denných úloh
 • skupinové plánovania času
 • udalosti a stretnutia - koordinácia času v pracovných skupinách
 • opakované položky
 • plánovanie prostriedkov
 • zdieľanie kalendárov
 • prístup ku kalendárom iných užívateľov, povolenia
 • prekrývanie kalendárov
 • export kalendára vo forme webovej stránky (snímky kalendára), nastavenie podrobností

Úlohy

 • plánovanie úloh
 • jednorazové a opakované úlohy
 • prideľovanie úloh iným osobám, prijatie a odmietnutie
 • sledovanie priebehu a ďalších údajov, zasielanie aktuálneho stavu
 • zdieľanie úloh

Webové rozhranie MS Exchange Servera

 • prístup k elektronickej pošte
 • prístup k ďalším informáciám
 • spolupráca s MS Outlook
Predchádzajúca stránka: Školenie Outlook základy  Nasledujúca stránka: Kurz PowerPoint