Kurz Excel

Kurz Excel si môžete objednať pomocou kontaktného formulára, telefonicky, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne pre školenie Excel alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie Excel
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Kurz Excel Kontingenčné tabuľky a grafy

Kurz Excel Kontingenčné tabuľky a grafy je určený pre pracovníkov, ktorí požadujú jednoduché a efektívne vytváranie sumarizačných alebo štatistických prehľadov z veľkého množstva údajov, teda hlavne z databáz. Na školení je dostatočný časový priestor pre podrobné zvládnutie všetkých funkcií, ktoré kontingenčné tabuľky poskytujú. Dôraz je kladený nielen na samotné vytváranie tabuľky, ale aj na prípravu zdrojových údajov pred vytvorením a využitie sumarizačných údajov po vytvorení kontingenčnej tabuľky.

Školenie Excel Kontingenčné tabuľky a grafy je určené pre účastníkov s úrovňou Excel pre mierne pokročilých alebo Excel pre pokročilých

Dĺžka školenia Excel Kontingenčné tabuľky a grafy je 1 deň.

Cena kurzu Excel Kontingenčné tabuľky a grafy: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu Excel Kontingenčné tabuľky a grafy

Základy Kontingenčných tabuliek

 • úvod a základy práce
 • príprava databázy
 • objekt Tabuľka
 • polia a oblasti

Vytvorenie a úprava kontingenčnej tabuľky

 • vytvorenie tabuľky
 • zmena usporiadania polí vo filtroch, stĺpcoch, riadkoch a hodnotách

Oblasť hodnôt

 • súhrnné funkcie
 • zmena zobrazenia výpočtov
 • medzisúčty

Zoskupovanie údajov

 • pre textové, dátumové a číselné hodnoty
 • zoskupovanie a rozbaľovanie údajov

Výpočty v kontingenčných tabuľkách

 • vypočítavané polia
 • vypočítavané položky
 • funkcia GETPIVOTDATA

Aktualizácia

 • aktualizácia údajov
 • zmena zdroja údajov kontingenčných tabuliek

Zoraďovanie a filtrovanie

 • zoraďovanie a filtrovanie údajov aj menoviek
 • rýchle filtre a časová os

Podmienené formáty

 • špecifiká podmieneného formátovania v kontingenčných tabuľkách

Kontingenčné grafy

 • vytváranie a úpravy

Analýza externých údajov

 • vytváranie kontingenčných tabuliek zo súborov CSV, TXT, MS Access a pod.
Predchádzajúca stránka: Kurz Excel pre pokročilých  Nasledujúca stránka: Kurz Word