Kurz Excel

Kurz Excel si môžete objednať pomocou kontaktného formulára, telefonicky, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne pre školenie Excel alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie Excel
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Kurz Excel Kontingenčné tabuľky a grafy

Kurz Excel Kontingenčné tabuľky a grafy je určený pre pracovníkov, ktorí požadujú jednoduché a efektívne vytváranie sumarizačných alebo štatistických prehľadov z veľkého množstva údajov, teda hlavne z databáz. Na školení kontingenčné tabuľky je dostatočný časový priestor pre podrobné zvládnutie všetkých funkcií, ktoré kontingenčné tabuľky poskytujú. Dôraz je kladený nielen na samotné vytváranie tabuľky, ale aj na prípravu zdrojových údajov pred vytvorením a využitie sumarizačných údajov po vytvorení kontingenčnej tabuľky.

Školenie Excel Kontingenčné tabuľky a grafy je určené pre účastníkov s úrovňou Excel pre mierne pokročilých alebo Excel pre pokročilých

Dĺžka školenia Excel Kontingenčné tabuľky a grafy je 1 deň.

Cena kurzu Excel Kontingenčné tabuľky a grafy: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu Excel Kontingenčné tabuľky a grafy

Základy Kontingenčných tabuliek

 • úvod a základy práce
 • príprava databázy
 • objekt Tabuľka
 • polia a oblasti

Vytvorenie a úprava kontingenčnej tabuľky

 • vytvorenie tabuľky
 • zmena usporiadania polí vo filtroch, stĺpcoch, riadkoch a hodnotách

Oblasť hodnôt

 • súhrnné funkcie
 • zmena zobrazenia výpočtov
 • medzisúčty

Zoskupovanie údajov

 • pre textové, dátumové a číselné hodnoty
 • zoskupovanie a rozbaľovanie údajov

Výpočty v kontingenčných tabuľkách

 • vypočítavané polia
 • vypočítavané položky
 • funkcia GETPIVOTDATA

Aktualizácia

 • aktualizácia údajov
 • zmena zdroja údajov kontingenčných tabuliek

Zoraďovanie a filtrovanie

 • zoraďovanie a filtrovanie údajov aj menoviek
 • rýchle filtre a časová os

Podmienené formáty

 • špecifiká podmieneného formátovania v kontingenčných tabuľkách

Kontingenčné grafy

 • vytváranie a úpravy

Analýza externých údajov

 • vytváranie kontingenčných tabuliek zo súborov CSV, TXT, MS Access a pod.
Predchádzajúca stránka: Kurz Excel pre pokročilých  Nasledujúca stránka: Kurz Word