Kurz Excel

Kurz Excel si môžete objednať pomocou kontaktného formulára, telefonicky, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne pre školenie Excel alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie Excel
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Kurz Excel základy

Kurz Excel základy je určený pre pracovníkov, ktorí zatiaľ s Excelom nepracovali alebo len veľmi málo. Na školení sa na praktických príkladoch naučia všetky bežné zručnosti, napríklad: vytvárať a upravovať Excelovské tabuľky, základné vzorce a funkcie, tlač tabuliek, grafy. Taktiež sa dôraz kladie aj na osvojenie si nielen správnej, ale aj efektívnej práce a odstránenie prípadných zlozvykov. Školenie Excel základy je naozaj základné počítačové školenie v optimálnom tempe výučby pre základy práce s tabuľkovým kalkulátorom Excel, ktorý je najpoužívanejším nástrojom v kancelárii či vo výrobe. Kurz môžeme prispôsobiť na mieru budúceho využívania počítača zamestnancami.

Minimálna dĺžka školenia Excel základy je 1 deň, dopručená dĺžka kurzu je 2 dni.

Cena kurzu Excel základy: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu Excel základy

Tabuľkový procesor MS Excel

 • úvod do MS Excel, charakteristika
 • popis obrazovky a základné pojmy

Základy práce

 • otvorenie, úprava a uloženie súboru
 • pohyb v pracovnom hárku a v zošite
 • výber v pracovnom hárku v zošite
 • zápis údajov, úprava údajov, mazanie
 • kopírovanie a premiestňovanie s použitím aj bez použitia schránky
 • inteligentné značky
 • vypĺňanie čísiel, textov, číslovaných textov

Bunky, riadky, stĺpce, pracovné hárky

 • rozmery riadkov a stĺpcov, nastavenie, zmena, prispôsobenie
 • vkladanie a odstraňovanie buniek, riadkov a stĺpcov
 • skrývanie a zobrazovanie riadkov a stĺpcov
 • vkladanie a odstraňovanie pracovných hárkov
 • skrývanie a zobrazovanie pracovných hárkov

Komentáre

 • vkladanie, úpravy a formátovanie
 • skrývanie a zobrazovanie
 • mazanie

Výpočty v MS Excel

 • vzorce, zápis, úpravy, prepočítavanie
 • absolútne a relatívne odkazy
 • kopírovanie a vypĺňanie vzorcov
 • názvy buniek a rozsahov buniek
 • automatické funkcie
 • automatické súčty, priemery a pod. v rámci pracovného hárku

Nečíselné formáty

 • písmo
 • zarovnanie
 • orámovanie
 • výplne, vzorky
 • automatické formáty

Číselné formáty

 • základné číselné formáty, všeobecný, číslo, mena, účtovnícky, dátum a čas, percentá, text
 • nastavenie, úpravy
 • praktické cvičenia - výpočty v MS Excel s percentami, dátumom, časom a pod.

Grafy v MS Excel - základy

 • základné typy grafov
 • zdrojové údaje
 • tvorba, úprava, formátovanie
 • tlač

Nastavenie strany a tlač

 • nastavenie strany, hlavička a päta, číslovanie
 • oblasti tlače
 • opakovanie riadkov a stĺpcov
 • ukážka pred tlačou
 • nastavenie tlače
Predchádzajúca stránka: Kurz Excel  Nasledujúca stránka: Kurz Excel pre mierne pokročilých