Kurz PowerPoint

Kurz PowerPoint si môžete objednať telefonicky, pomocou kontaktného formulára, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne pre kurz PowerPoint alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie PowerPoint
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Školenie PowerPoint základy

Minimálna dĺžka školenia PowerPoint základy je 1 deň, dopručená dĺžka kurzu je 2 dni.

Cena kurzu PowerPoint základy: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu PowerPoint základy

MS PowerPoint

 • úvod do MS PowerPoint, charakteristika
 • popis obrazovky, základné pojmy

Základy práce

 • vytvorenie novej prezentácie
 • ukladanie, otvorenie prezentácie
 • vkladanie a odstraňovanie snímok
 • kopírovanie, premiestňovanie a duplikovanie snímok
 • formy zobrazenia prezentácie - snímky, osnova, radenie, poznámky, predvádzanie, predvádzanie od aktuálnej snímky
 • rozloženie snímky, zmena rozloženia, základné typy snímok

Textové objekty

 • textové objekty
 • vkladanie a úprava textu, členenie a formátovanie textu
 • odseky, základné formáty odseku
 • automatické prispôsobenie textu
 • odrážky a číslovanie

Tabuľky

 • vloženie, pohyb, výber
 • vkladanie, úprava a mazanie obsahu
 • formátovanie

Obrázky

 • vkladanie, úprava, mazanie
 • obrázky, základné typy
 • formátovanie
 • automatické tvary, klipart, SmartArt

Grafy

 • tvorba základných typov grafov
 • úpravy

Multimédiá

 • zvuk – vkladanie zo súboru
 • video – vkladanie zo súboru

Práca v zobrazení osnova

 • súhrnné snímky
 • rozklad snímok
 • úpravy snímok a úrovní textov v zobrazení osnova

Animácie a efekty

 • prechod snímok
 • časovanie a efekty
 • vlastné animácie – základy
 • animácie textových objektov
 • animácie grafov
 • animácie iných objektov

Predvádzanie prezentácie

 • spustenie prezentácie
 • ovládanie pomocou klávesnice a myši
 • písanie na snímky počas prezentovania

Tlač prezentácie

 • nastavenie
 • ukážka pred tlačou
 • tlač snímok, podkladov, poznámok
Predchádzajúca stránka: Kurz PowerPoint  Nasledujúca stránka: Školenie PowerPoint pre pokročilých