Kurz PowerPoint

Kurz PowerPoint si môžete objednať telefonicky, pomocou kontaktného formulára, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne pre kurz PowerPoint alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie PowerPoint
Rýchly kontakt - 0905 278 905
 

Školenie PowerPoint pre pokročilých

Dĺžka školenia PowerPoint pre pokročilých je 1 deň.

Cena kurzu PowerPoint pre pokročilých: od 24€ / osobu a deň

Obsah kurzu PowerPoint pre pokročilých

Pokročilá práca s textovými objektmi

 • odseky, zarovnanie, riadkovanie, medzery pred a za odsekom
 • ukončovanie riadkov
 • používanie tabulátorov
 • odrážky a číslovanie, formátovanie, úprava
 • vlastné odrážky
 • viacúrovňové číslovanie
 • bloky textu

Tabuľky

 • vloženie, pohyb, výber
 • zlučovanie buniek, vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
 • zmena rozmerov riadkov a stĺpcov
 • zvislé zarovnanie obsahu, odsadenie obsahu buniek
 • orámovanie a podfarbenie

Objekty

 • obrázky - pokročilé techniky
 • snímky obrazovky, animované obrázky GIF
 • objekty, výplne, tieňovanie, priestorové efekty, rotácia objektov
 • zarovnanie a rozmiestňovanie objektov
 • zoskupovanie, oddeľovanie
 • automatické tvary, kreslenie, úpravy, formátovanie
 • práca s mriežkou a vodítkam

Grafy

 • vkladanie, formátovanie, úpravy
 • typy grafov
 • vkladanie grafov z MS Excel, bez prepojenia a s prepojením

Video a zvuk

 • galéria klipov
 • zo súboru
 • zo zvukového CD
 • nahovorený komentár

Animácia a efekty

 • efekty pri prechode snímok
 • časovanie prezentácie
 • vlastné animácie textov
 • vlastné animácie grafov
 • vlastné animácie ostatných objektov

Tvorba a úprava vlastných šablón prezentácií, poznámok a podkladov

 • zobrazenie a úpravy predlohy snímok, poznámok a podlkadov

Nastavenie prezentácie

 • vlastné prezentácie
 • automatické prezentácie
 • číslovanie snímok, hlavička a päta snímok a podkladov

Tlač prezentácie

 • nastavenie
 • ukážka pred tlačou
 • tlač snímok, podkladov, poznámok
 • spolupráca s MS Word

Predvádzanie prezentácie

 • spustenie prezentácie od začiatku a od aktuálnej snímky
 • ovládanie pomocou klávesnice a myši
Predchádzajúca stránka: Školenie PowerPoint základy