Kurz Excel

Kurz Excel si môžete objednať pomocou kontaktného formulára, telefonicky, e-mailom alebo cez skype. Radi vypracujeme individuálne náplne pre školenie Excel alebo odpovieme na akékoľvek otázky.
Školenie Excel
 

Kurz Excel pre pokročilých

Kurz Excel pre pokročilých je pokročilé školenie Excelu, ktoré vás efektívne, prakticky a prehľadne naučí využívať všetky, aj náročné, nástroje, funkcie či analýzy údajov v Exceli. Poďte s nami objavovať, ako sa dá Excel využiť na maximum. Školenie Excel pre pokročilých vás naučí používať a zdokonaľovať náročné pracovné postupy, Excelovské nástroje, analýzu údajov i prácu s veľkými rozsiahlymi tabuľkami.

Minimálna dĺžka školenia Excel pre pokročilých je 1 deň, dopručená dĺžka kurzu je 2 dni.

Cena kurzu Excel pre pokročilých: od 20€ / osobu a deň

Obsah kurzu Excel pre pokročilých

1. DEŇ

Výpočty v MS Excel

 • relatívne a absolútne odkazy - zopakovanie
 • zmiešané odkazy
 • tvorba zložitejších vzorcov a funkcií, vnorené funkcie
 • doplnenie funkcií pomocou doplnkov
 • naprogramované funkcie - spôsob použitia

Overovanie údajov

 • typy údajov
 • štýly overovania

Zabezpečenie

 • zabezpečenie pracovného hárku
 • zabezpečenie zošita
 • heslá, šifrovanie

Podmienené formáty

 • podľa hodnoty
 • na základe výpočtu

Analýza hypotéz a Riešiteľ

 • hľadanie riešenia
 • riešiteľ, nastavenie cieľovej hodnoty, podmienky

Šablóny

 • tvorba a použitie
 • šablóny zošitov
 • šablóny pracovných hárkov

2. DEŇ

Práca s objektami

 • vkladanie a úprava objektov do pracovných hárkov
 • vkladanie prvkov formulára do pracovných hárkov a výpočty pomocou nich

Import údajov

 • import z textových súborov, z intranetu alebo internetu, z databáz

Zdieľanie zošitov

 • zdieľanie zošitov
 • úpravy viacerými užívateľmi v sieti v rovnakom čase

Pokročilá práca s databázou v MS Excel

 • zobrazenie, pohyb, výber
 • pokročilé výbery – konštanty číselné, textové, logické hodnoty, chybové hodnoty, vzorce a funkcie, prázdne bunky a pod.
 • ukotvenie priečok, rozdelenie okna
 • objekt Zoznam a objekt Tabuľka
 • zoraďovanie databázy, zoraďovanie podľa vlastných zoznamov
 • filtrovanie databázy, automatický filter, rozšírený filter, filtrovanie na základe výsledku vzorca a funkcie, jedinečné záznamy
 • medzisúčty

Kontingenčné tabuľky a grafy - analýza údajov

 • oblasti rozloženia a presúvania polí
 • vytvorenie kontingenčej tabuľky a grafu
 • aktualizácia údajov
Predchádzajúca stránka: Kurz Excel pre mierne pokročilých  Nasledujúca stránka: Kurz Excel Kontingenčné tabuľky a grafy